Board logo

标题: [劳务招聘] 招聘客服专员 [打印本页]

作者: 周小溪妈妈    时间: 2018-2-5 13:42     标题: 招聘客服专员

诚聘客服专员,能吃苦耐劳,性格脾气好,专科以上。

有推荐请发邮件到mary.zhou@as-creation-china.com
欢迎光临 旺旺网 (http://ww123.net/) Powered by Discuz! 6.0.0